Service Bulletin

02/2020 - Kit adapter VW T3

Bulletin No.02/2020 Date: June 2020 Product: Kit VW T3 Item No.: 98655-114..
read more

01/2020 - Kit VW T3 - 98655-035

Bulletin No.01/2020 Date: June 2020 Product: Kit VW T3 Item No.: 98655-035..
read more

04/2018 - F40van

Bulletin No.04/2018 Date: July 2018 Product: F40van Item No.: 07503H01R..
read more

01/2017 - Carry-Bike Ford Custom

Bulletin Nr. 01/2017 Date: January 2017 Prodyct: Carry-Bike Ford Custom Item No.: 02094-07A SN: ​920551 / 925502..
read more

03/2017 - Kit Adapter Ford Custom

Bulletin No. 03/2017 Date: May 2017 Product: Kit Adapter Ford Custom Item No.: 98655Z025 and 98655Z024 Awnings : F45 / F35..
read more