close

Garantie

Garantie

1. Wanneer de klacht gegrond blijkt zal Fiamma de onderdelen vergoeden maar de fabrikant FIAMMA beslist of het artikel gerepareerd dan wel vervangen wordt.

2. Bij defecten met betrekking tot materialen en productie is de gebruiker aangewezen op de garantie in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving van het land waar het product is gekocht.

3. Fiamma erkent de garantie voor de schade die het gevolg is van gebreken in het materiaal of non-conformiteit van de productie.

4. Niet onder garantie vallen onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en gevallen van natuurlijke slijtage, schade als gevolg van niet-operationele en/of foutieve installatie, schade in het geval van nalatigheid of onjuist gebruik, schade in het geval van verkeerd geplaatste of onjuiste onderdelen, schade als gevolg van onjuiste verpakking voor het transport, of schade door het zelf aanbrengen van wijzigingen en/of reparaties aan het product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FIAMMA.

5. Voor het indienen van een klacht dient u contact op te nemen met de dealer waar u het product heeft gekocht. U moet altijd het aankoopbewijs of kassabon kunnen overleggen en de fabriek heeft het serienummer, type en code van het product nodig. Daarnaast een nauwkeurige omschrijving van het probleem (een aantal digitale foto’s zijn de beste oplossing). In het geval van ontbrekende of onjuiste gegevens kan de fabrikant FIAMMA de klacht niet in behandeling nemen. Zie de geldige voorwaarden voor de toepasselijkheid van
garantieclaims.

6. Fiamma kan verzoeken het product wat wordt aangeboden ter garantie terug te sturen naar de fabriek. Verzendkosten en risico’s worden gedragen door de klant. Indien het verzoek onder de garantie valt zal de fabrikant FIAMMA de kosten van transport op zich nemen. Wanneer het geen garantie blijkt zijn de kosten van het herstel (wat van tevoren wordt doorgegeven) en de kosten voor het terug sturen naar de klant tevens voor de klant zelf.