Garantie uitbreiding

1

Registreer of login op de gereserveerde pagina

2

Ga naar de garantie pagina

3

Registreer je product, upload bewijs van aanschaf en bevestig