Skyddsblock, handtag och stänger.
Utmärkt skydd mot stöld.

Säkerhetssystem