close

FAQ - Frequently asked questions

Teknisk support
Q – Finns det någon Fiamma återförsäljare i min närhet?
A – För att hitta närmaste återförsäljare, klickar du på ”Försäljningsställen” på vår hemsida.

Q – Kan jag köpa Fiammas produkter direkt från Fiamma?
A – Fiamma säljer inte sina produkter direkt till konsument. Tack vare vårt täta återförsäljarnät, är det dock lätt att hitta en återförsäljare som gärna tar hem de produkter du önskar köpa.

Q – Kan jag köpa reservdelar direkt från Fiamma?
A – När det gäller reservdelar, ber vi dig vända dig till närmaste Fiamma återförsäljare. Om det inte finns någon återförsäljare i din närhet finns möjligheten att, i undantagsfall, beställa de mest frekventa reservdelarna direkt från Fiamma.

Q – Kan jag få mina produkter reparerade hos Fiamma?
A – Nej, Fiamma har tyvärr inte någon reparationsverkstad.

Q – Hur lång är garantitiden?
A – Vid brister på varorna kan konsumenten åberopa garantin i enlighet med lokal lagstiftning, om omständigheterna berättigar detta. Vid garantiärenden vänder du dig till inköpsstället. Kom ihåg att ta med inköpskvittot!

Q – Vilka uppgifter behövs vid beställning av service och/eller reservdelar?
A – Produktens benämning samt (för markiser och cykelhållare) tillverkningsnummer, samt kopia på kvitto eller faktura.
Markiser
Q – Var hittar jag tillverkningsnumret (S/N)?
A – På markiser sitter tillverkningsnumret på insidan av fronten. För att hitta tillverkningsnumret måste du således veva ut markisen.

Q – Vilka markiser passar på mitt fritidsfordon?
A – Vilken markismodell du ska välja beror på en mängd faktorer, bland annat vilken typ av fordon du har (husvagn, husbil, van) och hur den kan monteras (vägg, tak). I katalogen hittar du, för varje markismodell, mängder med nyttig information om respektive modell. Om du ändå är tveksam, ber vi dig att kontakta närmaste Fiamma-återförsäljare.

Q – Vad är det för skillnad mellan modellerna F45 och F65?
A – Den största skillnaden mellan dessa markiser är, att F45 är avsedd för väggmontering medan F65 är avsedd för takmontering. Valet mellan de båda modellerna beror därför till stor del på husbilens konstruktion. På bilar där det inte finns några hinder (t.ex. fönster eller tillbehör), är alltid F45 det bättre valet.

Q – Vad är det för skillnad mellan modellerna F45 och F35 Pro?
A – F45 är storsäljaren bland våra markiser. Detta är en elegant, lätt och robust markis som lätt öppnas och stängs med hjälp av en vev. F35 Pro är en mycket prisvärd markis som har en kassett med mindre diameter, och där ut- och inrullningen sker för hand.

Q – Levereras Fiammas markiser med fäste/adapter, eller måste dessa beställas separat?
A – Vissa av våra modeller levereras med standardfästen. För att garantera bästa möjliga passform och säkraste fastsättning utvecklar Fiamma, tillsammans med husbilstillverkarna fordonsspecifika fästen.
Väggmarkiserna F45 S och F45 L levereras som standard med en monteringssats (Kit AS 120/Kit AS 400 eller Kit AS 400 F45 L), men det finns också fordonsspecifika fästen för dessa markiser.
F45 Eagle levereras med monteringsskenan AS i sammalängd som markisen.
Caravanstore och Fiamma F35 Pro är avsedda att fästas direkt i tältskenan, men det finns även specialfästen till dessa modeller.
Takmarkisen F65 levereras utan fästen, varför fordonsspecifika fästen alltid måste beställas till denna modell.

Q – Kan jag efterutrusta min Fiamma markis med motor?
A – Både väggmarkiserna (F45 S/F45 L) och takmarkisen (F65) kan efterutrustas med en motor som drivs med 12 V. Caravanstore och Fiamma F35, som rullas in manuellt, kan ej förses med motor.

Q – Levereras Fiamma markiser alltid som standard med extrastöd (”Rafter”)?
A – Detta extrastöd har en viktig funktion på markiser som har en längd på 4 meter eller mer, och till dessa medföljer extrastöd som standard. (Caravanstore fr.o.m. 4,1 m längd levereras med Rafter Caravanstore – artikelnummer 03888-01-. Caravanstore 4,4 m levereras med både Rafter och ett extra stödben.)
Självklart kan även mindre markiser extrautrustas med Rafter extrastöd för att ge ökad trygghet vid stark vind eller kraftigt regn.

Q – Har markisen stödben?
A – Stödbenen spelar en viktig roll, i och med att de avlastar fordonets vägg eller tak och Fiammas markiser är därför utrustade med sådana.
Enda undantaget är modellen Eagle, som tack vare sin konstruktion ej behöver några stödben.

Q – Vad är det för skillnad mellan att låta markisbenen stödja mot marken och att fästa dem i de medföljande väggfästena?
A – Låt oss först konstatera att det, med alla markiser, är viktigt att använda benen. (Enda undantaget är Eagle-markiserna som, tack vare sina extra kraftiga armar, inte behöver några ben.) Vare sig du väljer att låta markisbenen stödja mot marken eller fäster dem i väggfästena, får du ett säkert skydd för markisen.

Q – Är det, med tanke på konstruktionen av Fiamma Zip och Caravanstore Zip, möjligt att beställa markis och förtält var för sig?
A – Principiellt gäller, att Fiamma Zip och Caravanstore Zip levereras som en komplett enhet. Om någon del skulle bli skadad, kan den dock beställas som reservdel.

Q – Vad ska jag använda för att rengöra min markisduk?
A – Markisen rengörs lämpligen med rent vatten och en mjuk trasa eller borste. Om duken är kraftigt nedsmutsad kan en mindre mängd fettlösande rengöringsmedel tillsättas vattnet. Markisen måste därefter spolas grundligt.

Q – Hur långt kan markisen fällas ut?
A – Markiserna i F45- och F65-serierna kan fällas ut till önskat djup. Om markisen fälls ut helt, kommer duken att hänga ned något, vilket avhjälps genom att man vevar in markisen ungefär ett varv.

Q – Kan jag använda markisen för att skydda mot regn?
A – Markisen är avsedd att skydda mot sol och lätt regn. Vi rekommenderar därför att markisen fälls in vid stark vind och vid regn, hagel eller snö. Vid användning vid lätt regn ska extrastöd (”Rafter”) användas, och det ena markisbenet sänkas något så att vattnet kan rinna av markisen. I annat fall kan det ansamlade vattnet skada duken så att markisen blir svår att stänga. Skador uppkomna på detta sätt omfattas ej av garantin.

Q – Kan jag låta min Caravanstore sitta kvar på fordonet under färd?
A – Du kan tryggt låta din Caravanstore sitta kvar, även på längre resor. Observera dock att fartvinden kan förorsaka vibrationer och oljud från markisen.

Q – Vilka markismodeller kan förses med Privacy Room förtält?
A – Privacy Room är konstruerat för att kunna användas till modellerna F45 S och F45 L. Privacy Room kan även användas till modellerna F65 och F65 S, men endast då dessa är monterade på Fiat Ducato efter 06/2005. Privacy Room kan ej monteras på den äldre versionen F45 Elegance. Kit Privacy O, som medföljer Privacy Room, gör det möjligt att montera Privacy Room även på Omnistor 5002, 5003, 4900 och Tristor².
 
Privacy room
Q – Kan ett förtält avsett för en F45-markis även användas till en F65-markis?
A – Normalt sett inte, men det kan finnas enstaka undantag.

Q –Är Privacy Room ett förtält?
A – Nej, Privacy Room är inte ett förtält i konventionell mening utan ett komplement som utvecklats för att möta husbils- och husvagnscamparnas önskemål om ett skyddat uterum under markisen, och med Privacy Room kan ”boytan” nära nog fördubblas.
Privacy Room är däremot inte konstruerat för att vara permanent uppställt, och måste tas ned vid exempelvis hård vind.

Q – Kan Privacy Room användas även vintertid?
A – Nej, vare sig markisen eller Privacy Room är avsedda att användas vintertid. Även ett tunt snölager på markisen kan bli mycket tungt och leda till skador på både markis och fordon.

Q – Levereras Privacy Room med monteringssats?
A – Givetvis levereras alla Privacy Room med både monteringssats och gardinsats ”Ocean”. Dessutom medföljer den stora, robusta förvaringsväskan ”Mega Bag”.

Q – Finns det någon sidovägg som kan monteras på valfri sida (höger eller vänster) av markisen?
A – Ja, för detta ändamål erbjuder Fiamma en mycket praktisk sidovägg (”Side”) som finns i flera olika utföranden och storlekar.

Q – Kan jag använda sidoväggar ”Side” och front ”Blocker” till min markis?
A – Både ”Side” och ”Blocker” finns i utförande för både vevmarkiser (F45/F65) och manuella markiser (Caravanstore/F35 Pro).
 
Carry bike
Q – Vilka cykelhållare kan jag montera på mitt fritidsfordon?
A – Vilken cykelhållarmodell du ska välja beror på en mängd faktorer, bland annat vilken typ av fordon du har (husvagn, husbil, van) och hur den kan monteras. I katalogen hittar du, för varje cykelhållarmodell, mängder med nyttig information om respektive modell. Om du ändå är tveksam, ber vi dig att kontakta närmaste Fiamma-återförsäljare.

Q – Är bakgaveln på min husbil/husvagn tillräckligt stabil för att tillåta montering av en cykelhållare?
A – De flesta husbilar och husvagnar är så kraftigt byggda, att det går att montera en cykelhållare. Viktigt är dock att ta reda på var de inbyggda förstärkningarna är placerade, då detta skiljer mellan olika fabrikat. Vi rekommenderar därför alltid att du kontaktar återförsäljaren för din husbil/husvagn (eller tillverkaren), för att ta reda på var förstärkningarna finns.

Q – Kan jag transportera el-cyklar på min Carry-Bike?
A – Både Carry-Bike Lift 77 och de Carry-Bike-modeller som monteras I husbilens garage, lämpar sig väl för transport av el-cyklar – eventuellt efter en komplettering med skenan Rail Premium E-Bike. För att minska belastningen rekommenderar vi att skenan Rail Premium E-Bike placeras så nära husbilens bakgavel som möjligt, och att cykelns batteri tas bort före transport. 

Q – Kan jag transportera en moped på min Carry-Bike?
A – Nej, absolut inte! Fiammas cykelhållare är enbart avsedda för transport av cyklar. Inte ens en knattecross-cykel, vars vikt understiger den tillåtna maxbelastningen, får transporteras på en Carry-Bike. 
Den tillåtna maxbelastningen gäller endast när vikten fördelas över två (eller fler) skenor. 

Q – Hur fort får jag köra med cyklar på min Carry-Bike?
A – Med en husbil är största tillåtna hastighet 90 km/h, och med en van 110 km/h – även om du har lastat endast 1 cykel på din Carry-Bike.

Q – Kan jag använda varningsskylten ”Plastic Signal” (artikelnummer 98782-005) vid körning med cykelhållare i Italien?
A – Denna varningsskylt är inte godkänd av italienska myndigheter. 
I Italien måste du använda aluminiumskylten ”Alu Signal (artikelnummer 98782-010).

Q – Kan jag montera extra skena/skenor på min Carry-Bike?
A – Det är mycket lätt att komplettera Carry-Bike. På vår hemsida hittar du en video som visar hur du ska göra.

Q – Jag har köpt en produkt avsedd för montering i garaget, men det följde inte med några skruvar för fastsättning i golvet/väggen.
A – De flesta produkter avsedda för montering i garaget, inklusive Carry-Bike, levereras utan fästmaterial då olika golv- och väggkonstruktioner – och olika produkter – kräver olika fästmaterial. För val av lämpligt fästmaterial hänvisar vi till produktens bruksanvisning.

Q – Mitt tak är mer än 5 cm tjock. Kan jag trots detta montera en Turbo-Vent?
A – Ja, med hjälp av en förlängningssats (artikenummer 98683-116) är det möjligt att montera Turbo-Vent i ett tjockt tak. Satsen innehåller dock inte något material som döljer hålets snittytor.

Q – Vilken Ultra-Box passar på min Carry-Bike?
A – Alla 3 Ultra-Box-modellerna (320, 360 och 500) kan monteras på alla Carry-Bike-modeller. Enda undantaget är de cykelhållare där skenorna är förskjutna i sidled (VW T5D, VW T4 D, 200 DJ, 200 D, Renault Trafic D). Observera att du måste ta med boxens egenvikt i beräkningen, och att cykelhållarens maxbelastning ej får överskridas.
 
Comfort
Q – Kan jag köra med öppen taklucka?
A – Nej. Att köra med öppen taklucka innebär inte bara risk att takluckan skadas, den kan också blåsa bort och utgöra en fara för dina medtrafikanter.

Q – Vilket är det största avståndet mellan vattenpumpen (Aqua 8/Aqua 8 iSensor) och vattenkranen som pumpen klarar?
A – Fiammas vattenpumpar kan transportera vatten betydligt längre än vad någon husbil kan vara.

Q – Hur högt kan vattenpumpen (Aqua 8/Aqua 8 iSensor) pumpa vatten?
A – Även här har Fiammas vattenpumpar en kapacitet som mer än väl räcker till för samtliga fordon på marknaden.

Q – Vilken är högsta tillåtna vattentemperatur för Fiammas vattenpumpar (Aqua 8/Aqua 8 iSensor)?
A – Vattnets temperatur bör inte överstiga normal rumstemperatur. Pumpen får därför inte monteras efter någon typ av varmvattenberedare.

Q – Vilka typer av ”Safe Door” och ”Security” kan jag montera på min husbil/husvagn? 
A – Så länge det finns tillräckligt med utrymme ut- och invändigt, finns det inte några begränsningar när det gäller monteringen av dessa tillbehör.